Podmiot gospodarczy, jakim jest przedsiębiorstwo, może funkcjonować na rynku dzięki pewnym elementom. To one właśnie determinują jego aktywność w danej branży. Otoczenie zaś jest wszystkim tym, co znajduje się wokół przedsiębiorstwa. Otoczenie często przedstawiane jest za pomocą schematycznych kręgów. omagają one zrozumieć wiedzę na temat mikrootoczenia i makrootoczenia firmy oraz ich umiejscowienie. Dowiedzmy się więc co te dwa pojęcia oznaczają i jakie elementy się na nie składają. Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Otoczenie przedsiębiorstwa

Najprościej rzecz ujmując, otoczenie przedsiębiorstwa to wszystkie te elementy i czynniki, które wspólnie tworzą środowisko firmy. Poprzez różnego typu reakcje i interakcje wpływają na działalność prowadzoną, przez dane przedsiębiorstwo. Oczywiście firma nie ma pełnej kontroli nad każdym z nich. To powoduje, że otoczenie często ma silę nadrzędną nad firmą, a co za tym idzie może generować dla niej zarówno szanse i możliwości, jak również zagrożenia i problemy.

Na otoczenie przedsiębiorstwa składa się wiele elementów. Bardzo często ulegają one zmianom. Dość regularnie więc należy je monitorować oraz dostosowywać struktury przedsiębiorstwa do tych zmian. Głównym zadaniem firmy jest odnalezienie i określenie pozycji, jaką zajmuje ona w swoim otoczeniu. Takie działanie pozwala na scharakteryzowanie szans, które z pewnością warte są wykorzystania. Można również ominąć albo rozwiązać problemy związane z zagrożeniami. Badanie otoczenia przedsiębiorstwa jest w stanie zobrazować:

 • potrzeby,
 • wyzwania,
 • szanse i zagrożenia,
 • nowe możliwości,
 • zmienność otoczenia oraz jego wpływ na działanie przedsiębiorstwa.
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Źródło: Pixabay

Działania otoczenia na przedsiębiorstwo

Podstawą firmy jest zachowanie optymalnej stabilności podczas wszystkich tych zmian, które zachodzą w jej otoczeniu. Przedsiębiorstwo powinno cały czas być nastawione na czerpanie ze wszystkich tych czynników i elementów, które do tej pory się sprawdzały i przynosiły powodzenie. Niektóre z nich mogą być wykorzystane nawet w jeszcze bardziej efektywny sposób. To tak zwane działanie reaktywne.

Inny rodzaj działania otoczenia na przedsiębiorstwo określa się mianem antycypującego. Patrząc na możliwe szanse i zagrożenia podejmuje się odpowiednie kroki, mające na celu dostosowanie do nich firmy. Otoczenie może również działać w sposób odkrywczy. Skłania to wówczas właścicieli do poszukiwania zupełnie nowych zjawisk. Takich, które w perspektywie starzałyby możliwości opracowania innowacyjnych sposobów i form postępowania.

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa

Ten rodzaj otoczenia określany jest także otoczenie bezpośrednie przedsiębiorstwa. Składają się na nie czynniki, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie. To na przykład klienci czy dostawcy firmy, których działania bezpośrednio wpływają na rozwój firmy. Warto wiedzieć, że mikrootoczenie organizacji nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw. Na mikrotoczenie składają się takie elementy, jak:

 1. Odbiorcy. To zazwyczaj najbardziej liczna grupa. To osoby, które kupują od firmy towary lub usługi. Mają też wpływ na rozwój i potencjał pracowników. Dzięki ich wymaganiom bowiem, na przykład co do jakości usługi, istnieć będzie większe zapotrzebowanie na ich szkolenie.
 2. Dostawcy. Dostarczają oni do firmy zasoby, taki jak środki potrzebne do produkcji, czy energię. Odpowiednia analiza dostawców może ograniczyć koszty dostawy czy pomoże nawiązać dłuższą współpracę.
 3. Pośrednicy. Te podmioty odpowiadają za dystrybucję produktów przedsiębiorstwa do odbiorców. Najpierw warto zastanowić się, czy firma w ogóle takich pośredników potrzebuje i czy wpłynie to na obniżenie albo wzrost kosztów dystrybucji.
 4. Konkurencja. To podmioty na rynku, stanowiące konkurencję dla firm. Poprzez rywalizację, na przykład o zasoby, siłę roboczą czy dostawców. Najczęściej konkurencją są podmioty, które działają w tym samym sektorze lub bardzo podobnym.
 5. Producenci substytutów. To organizacje i firmy, które wytwarzają wyroby zastępcze. Spełniają one podobne funkcje, ale różnią się pod względem technologicznym.
 6. Społeczność lokalna. Należą do niej media, ludzie, grypy, związki z najbliższej okolicy przedsiębiorstwa.
 7. Administracja lokalna. Jednostki samorządowe i państwowe.
 8. Instytucje finansowe. Banki czy pośrednicy finansowi.
Dostawca w firmie
Źródło: Pixabay

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

Maktootoczenie przedsiębiorstwa znane jest także pod nazwą otoczenia ogólnego. To zbiór elementów zewnętrznych, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na działanie firmy. Takimi czynnikami są na przykład kraj, polityka, region czy strefa klimatyczna. Wszystkie najważniejsze elementy makrotczenia zawarte są w segmentach:

 1. Naturalne. Związki firmy z otoczeniem, które zawiązuję się na skutek produkcji usług czy towarów, będących niezbędną częścią ich wykonania.
 2. Ekonomiczne. Zależą od możliwości konsumentów oraz od tego jak wydawane są pieniądze. To też wysokość bezrobocia, kursy walut oraz zadłużenie kraju.
 3. Demograficzne. Gęstość zaludnienia, wiek, płeć, rasa społeczeństwa, wielkość populacji.
 4. Technologiczne. Postęp technologiczny może okazać się czasem ogromną bronią w walce z konkurencją.
 5. Polityczno-prawne. To prawne regulacje w państwie oraz te międzynarodowe.
 6. Międzynarodowe. To segment określany jako relacje między elementami w kraju a tymi poza nim.
 7. Socjokulturowe. Wykształcenie, mobilność czas wolny itp.