Krótko i ogólnie mówiąc pragmatyk to osoba, która myśli logicznie, analizuje dany problem na poziomie rozumu. Nie ulega emocjom, namowom i nagabywaniu innych. Ma również swoje zdanie i bardzo konsekwentnie się go trzyma. Czy są jakieś zawody, w których pragmatyzm przyda się szczególnie? Oczywiście, że tak! W poniższym artykule przedstawiamy przykłady zawodów, które będą odpowiednie dla pragmatyka. Sprawdź, czy twój zawód do nich należy. Serdecznie zapraszamy.

Pragmatyzm i pragmatyk

Pragmatyzm to cecha ludzka, która charakteryzuje się w działaniami czysto praktycznymi. Jest też nurtem filozoficznym, który swoje początki ma na przełomie XIX i XX wieku. Został rozpowszechniony przez Williama Jamesa. Jego podstawą jest antyrealizm, doświadczanie i prawda. To działania polegające na realistycznej oceni danej sytuacji i podejmowaniu aktywności, które są skuteczne oraz rzeczywiście potrzebne. Pragmatycy od zawsze uważali, że jeśli dany problem istnieje, to istnieje też jego rozwiązanie. Pragmatyzm to myślenie, proste, schematyczne i analityczne. W większości przypadków bardzo skuteczne.

Pragmatyk to ktoś, to działa rozsądnie i szybko znajduje rozwiązania danego problemu. Myśli analitycznie i szuka najlepszego rozwiązania w każdym przypadku. Osoba pragmatyczna nie rozstrząsa danego problemu, nie rozkłada go na czynniki pierwsze. Stawia na rozwiązania szybkie, ale skuteczne. Tacy ludzie cechują się analitycznym umysłem i niechęcią do marzycielstwa. Nie bujają w obłokach, ale twardo stąpają po ziemi. Pragmatycy mają konkretne cechy i sposoby funkcjonowania. Możliwe jest oczywiście ich wypracowanie, ale zazwyczaj osoba pragmatyczna zazwyczaj rodzi się tytułowym człowiekiem. Od pragmatyka szczególnie warto uczyć się:

 • umiejętności rozwiązywania problemow w sposób analityczny,
 • efektywnej i skutecznej pracy pod presją czasu,
 • umiejętności działania według opracowanego plany i schematu.
Pragmatyk
Źródło: Pixabay

Cechy pragmatyka

Inne cechy, którymi zazwyczaj wyróżnia się osoba pragmatyczna, to także:

 • logiczne myślenie i działanie,
 • realizm w ocenie danej sytuacji,
 • talent do zarządzania grupą,
 • konsekwencja w działaniu,
 • potrzeba dominowania w swoim zespole,
 • stawianie na konkrety,
 • perfekcjonizm, inaczej pragnienie osiągnięcia doskonałości w konkretnej dziedzinie,
 • wywoływanie konfliktów z innymi ludźmi, szczególnie jeśli jest przekonana o swojej racji, a ktoś się z nią nie zgadza,
 • niechęć do snucia marzeń i fantazjowania,
 • niezdolność albo brak chęci do kreatywnego myślenia,
 • szacunek dla tradycyjnych wartości i już sprawdzonych rozwiązań.
 • pracowitość.

Idealne zawody dla pragmatyka

Istnieją takie zawody, niemal idealnie stworzone dla pragmatyka. Które nie wymagają empatii ani wrażliwości. Pragmatyk za to powinien wykorzystać swoje cechy charakteru i osobowość w zawodach, w których liczą się: dokładność, wiedza, konkretne umiejętności,szybkość w podejmowaniu decyzji. Oto zawody idealne dla pragmatyka.

Lekarz i ratownik medyczny

Medycyna to idealne branża dla osób pragmatycznych. W tym przypadku nieocenione są umiejętności szybkie reakcji, podejmowania decyzji i trzeźwego osądu sytuacji. Często zdarza się, że wszystkie te działania podejmowane są pod ogromną presją czasu. Trzeba wyliczyć, w którym momencie podać lek, zdecydować się na elektrowstrząsy czy wykonać intubację. Oczywiście taka osoba powinna mieć też ogromne wykształcenie, wiedzę i umiejętności w swojej dziedzinie. A właśnie takimi konkretnymi umiejętnościami cechuje się pragmatyk.

Prawnik i adwokat

W tym przypadku przydaje się umiejętność wyciągania logicznych wniosków czy szukania prostych ale skutecznych rozwiązań. Taka osoba powinna potrafić działa pod presją czasu i bez zbędnego fantazjowania. Zawód prawnika czy adwokata cechuje się twardym stąpaniem po ziemi, pracowitością i umiejętnością dążenia do celu. Zresztą ta ostatnia cecha to również istota działań prawnika czy adwokata. Oczywistym jest fakt, że ten zawód wymaga też ogromnego doświadczenia i wiedzy z dziedziny prawa i przepisów karnych.

Dziennikarz

To kolejny przykład zawodu, do którego z całą pewnością nada się pragmatyk. Tutaj potrzebna jest asertywność i charyzma, których pragmatykom z pewnością nie brakuje. Dziennikarz musi potrafić trzeźwo ocenić sytuację, nie fantazjować i nie wymyślać. Powinien także szybko reagować na dane wydarzenie i twardo stąpać po ziemi.

Dziennikarz pragmatyk
Źródło: Pixabay

Informatyk

W zawodzie informatyka najważniejsze jest myślenie analityczne i logiczne. To podstawa pracy w tej branży. Przyda się również umiejętność sprawnej organizacji. Pragmatycy w zawodzie informatyka mogą wykazać się swoją skrupulatnością, dokładnością i perfekcjonizmem. A tego z pewnością im nie brakuje. Informatka to też brak fantazjowania i twarde stąpanie po ziemi.