Na 2023 roku zaplanowano wiele dotacji unijnych dla firm, które potrzebują wsparcia dla różnego rodzaju inwestycji rozwojowych. Przedsiębiorstwa mogą dzięki nim wprowadzić do oferty nowe produkty i usługi, zautomatyzować i zrobotyzować swoją działalność, obniżyć koszty produkcji i zredukować negatywny wpływ na środowisko, a także realizować liczne badania czy działania marketingowe. W 2023 roku dofinansowania mają być skierowane na wiele różnych obszarów związanych z funkcjonowaniem firm.

Wydatki i inwestycje finansowane w ramach dotacji z UE

W 2023 roku firmy będą mogły przeznaczyć środki unijne na zakup środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia produkcyjne. Do szczególnie pożądanych należą chociażby lasery, prasy krawędziowe, wtryskarki, lasery czy wyposażenie linii produkcyjnych. Fundusze europejskie mogą te posłużyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza licencji na oprogramowanie CRM, ERP, CAE, CAM, CAD czy tworzenia oprogramowania dedykowanego, a także różnego rodzaju usług IT. Firmy mogą też przeznaczyć środki na marketing, np. poprzez udział w targach, zamawianie reklam czy realizację szkoleń. Ważnym elementem jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych, głównie pod kątem licencjonowania i patentowania, projektowania nowych rozwiązań czy testowania i ulepszania usług oraz produktów. Firmy mogą też inwestować w usługi doradcze i strategiczne, np. w zakresie przygotowania kanałów dystrybucji, inicjowania kontaktów handlowych, analizy możliwości eksportowych czy planowania kampanii promocyjnych. Dotację będą również przyznawane na prace budowlane, w tym hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów usługowych czy budynków biurowych.

Szanse otrzymania dofinansowania unijnego w 2023 roku

Dofinansowania z Unii Europejskiej w 2023 roku nadal dostępne są dla firm małych, średnich oraz dużych z całego kraju. Z dotacji mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy planują rozwój poprzez unowocześnianie obecnych procesów i wdrażanie innowacji. Konkursy o dofinansowanie z UE są dostępne dla firm z całej Polski, jednak przyznanie środków wymaga spełnienia określonych warunków. Wytyczne i wymogi dotyczą każdego naboru na dotację, dlatego tego rodzaju wsparcie przysługuje jedynie firmom odpowiadającym kryteriom udziału. Z tego względu przydatna może się okazać pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, którą oferuje zespół doradców InnovaTree. Przed realizacją wniosku konieczne jest sprawdzenie możliwości udziału w konkretnym konkursie. Przy staraniach o fundusze unijne kluczowe znaczenie ma trafny dobór celu finansowania, który musi być osiągalny dla danego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze cele dla firm ubiegających się o dofinansowanie

Fundusze europejskie mogą być w 2023 roku przyznawane na różne inwestycje, których celem będzie przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym poprzez wzrost ich produktywności. Tego rodzaju dotacja pozwala na sfinansowanie praktycznie wszystkich wydatków związanych z wprowadzeniem nowych usług czy produktów do oferty przedsiębiorstwa. Dotyczy to kosztów związanych z realizacją prac zarówno koncepcyjnych, jak i produkcyjnych. W praktyce uzyskane środki są niezbędne na każdym etapie tworzenia, testowania i wdrażania nowych rozwiązań. Dotacje pozwalają tez na finansowanie wydatków wynikających ze zmian wprowadzanych do procesów produkcji, znakowania czy pakowania, co dotyczy chociażby budowy nowych obiektów oraz wyposażania ich w niezbędny sprzęt. Fundusze z UE mają w 2023 roku posłużyć również do poszerzania rynków zbytu, a tym samym pozyskania nowych kierunków eksportu. Wsparcie udzielane jest wówczas na finansowanie działań handlowych, marketingowych i gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą dzięki temu nawiązać współpracę z nowymi partnerami na całym świecie. Za pomocą dotacji udzielonej w ramach wybranego programu operacyjnego da się pokryć koszty stosik, lotów i hoteli, logistyki, materiałów reklamowych czy usług doradczych oraz handlowych.