Dla przedsiębiorstw towarzystwa ubezpieczeń oferują osobne oferty ubezpieczeń. Takie firmy przynoszą im dużą część ich biznesu, ze względu na liczbę osób, które ubezpieczają.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Klienci biznesowi, często duże firmy, wymagają od towarzystw ubezpieczeniowych innych ofert, bardziej opłacalnych od indywidualnego ubezpieczenia każdego z pracowników. W takich sytuacjach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie grupowe pracowników firmy, takie ubezpieczenia są bardziej opłacalne dla firm, gdyż nie płacą za każdego pracownika indywidualnie, a za całą paczkę swoich pracowników. Taka oferta jest dobrana przez towarzystwo ubezpieczeniowe specjalnie do firmy, z którą tę umowę podpisują. Dostawcy ubezpieczeń nie dokonują medycznej oceny ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, a co za tym idzie nie różnicują osób obejmowanych odpowiedzialnością ubezpieczenia ze względu na ich stan zdrowia, co sprawia, że takie ubezpieczenie jest może być tańsze, zwłaszcza dla osób starszych. Po odejściu z pracy, pracownik ma możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, przy czym ubezpieczyciele uzależniają je wtedy od różnych warunków, na przykład od czasu w jakim osoba była objęta ubezpieczeniem grupowym, warunki po przedłużeniu takiego ubezpieczenia są już wtedy dostosowywane indywidualnie, więc mogą się zmienić.

Ubezpieczenie grupowe pracowników jest też korzystnym dodatkiem dla pracowników, który może przekonać potencjalnego pracownika do dołączenia do firmy, która zatrudnia nowe osoby. W takich ofertach są również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne. Składkę w takich ubezpieczeniach może opłacać pracownik, wówczas jest ona pobierana z jego wypłaty, alternatywnie może być współdzielona przez niego wraz z pracodawcą. Największe firmy często oferują te świadczenia również nieodpłatnie. Zaletą takiego ubezpieczenia jest też to, że pracodawca może koszty takiego ubezpieczenia wliczyć w swoje koszty uzyskania przychodu. Umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, często umożliwiają zaprzestanie płacenia składek w sytuacji śmierci pracownika po spełnieniu paru prostych warunków, bądź gdy firma przechodzi przez problemy finansowe, taka opcja jest bardzo wygodna i pozwala bezpiecznie wprowadzić do swojej firmy dodatki pracownicze, które zachęcą nowych potencjalnych pracowników.