Odpady gromadzone na wysypiskach, ale i niestety poza nimi, to poważne zagrożenie dla naszej Planety. Stanowią ogromny problem, przyczyniając się do zmian klimatu i wymierania zwierząt oraz roślin. Do najbardziej niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i problematycznych należą odpady tworzyw sztucznych.

Jakie są przyczyny zanieczyszczenia odpadami

Istnieje wiele przyczyn zanieczyszczenia odpadami. Świat znajduje się obecnie w punkcie, w którym dalsze ich wytwarzanie w takim tempie jak obecnie prowadzić będzie nieuchronnie do narastającej degradacji naturalnego środowiska. Osiągnęliśmy punkt, w którym brakuje miejsca na przechowywanie naszych śmieci. Coraz głośniej robi się także o efekcie cieplarnianym, który jest związany z emisją CO2, nieodłącznie powiązaną z kwestią gospodarowania odpadami i produkcji plastiku.

Jakie odpady są najbardziej niebezpieczne dla naszej planety?

Jednym z najbardziej uciążliwych, zagrażających planecie odpadów jest plastik. Obecnie na świecie jest go prawie 8 miliardów ton. Rozkład tej ilości tworzyw zajmie około 500 lat. Najlepszym dostępnym obecnie rozwiązaniem problemu jest recykling oraz ograniczenie zużycia poszczególnych materiałów, w tym przede wszystkim plastiku. Możemy zmniejszyć zanieczyszczenie odpadami, poddając je recyklingowi lub stosując materiały biodegradowalne, takie jak papier lub metal zamiast plastiku.

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie odpadami i poprawić obecny stan naszej planety

Każdego roku wytwarzana jest nadmierna ilość śmieci. Przy obecnym stanie naszej planety coraz trudniej jest poradzić sobie z tym problemem. Możemy jednak znacząco zmniejszyć globalne zanieczyszczenie i poprawić obecny stan naszego naturalnego środowiska, między innymi zmniejszając zużycie plastikowych opakowań i przekazując tworzywa do recyklingu.

W gospodarstwach domowych wystarczającym rozwiązaniem jest selektywna zbiórka śmieci i stosowanie pojemników do segregacji. W przedsiębiorstwach generujących duże ilości poszczególnych typów odpadów należy pamiętać o gospodarowaniu nimi zgodnie z przepisami prawa. Odpady niebezpieczne są objęte regulacjami dotyczącymi sposobów ich gromadzeni, transportowania i utylizacji. Aby właściwie postępować z niebezpiecznymi odpadami, firmy podpisują umowy z jednostkami organizującymi transport odpadów niebezpiecznych. Na rynku funkcjonują wyspecjalizowane podmioty dysponujące odpowiednia flotą i dostarczające pojemniki, zbiorniki oraz mauzery do magazynowania poszczególnych typów odpadów w zależności od ich rodzaju.