W naszym artykule poruszamy temat outsourcingu. Wyjaśnimy jego pojęcie, zdefiniujemy, podamy przykłady. Napiszemy też o wadach i zaletach takiego rozwiązania i opowiemy o rodzajach outourcingu. Czy outsourcing co dobry pomysł dla Twojego biznesu? Czy byłbyś gotów na takie rozwiązanie? Jeśli jeszcze nie jesteś tego pewny, jako przedsiębiorca, sprawdź to w naszym artykule. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Czym jest outcourcing

Zacznijmy o pochodzenia tego słowa po to, aby lepiej zrozumieć jego znaczenie. Outsourcing pochodzi z języka angielskiego. Jest właściwie połączeniem trzech słów: outside, resource i using. Wszystkie razem oznaczają skorzystanie z zewnętrznych zasobów. Dokładnie taka sama jest definicja outsourcingu.

Outsourcing bowiem odnosi się głownie do przedsiębiorstw. Oznacza nic innego, jak wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia dla firmy. Tym wsparciem zazwyczaj są specjaliści albo przedsiębiorstwa, które tych specjalistów posiadają. To też korzystanie z różnego rodzaju zewnętrznych rządzeń, transportu, maszyn czy floty. Z takich towarów i usług można korzystać jednorazowo dla danego projektu, albo stale. Ta druga opcja dotyczy całkowitego powierzenia danej funkcji innemu przedsiębiorstwu zewnętrznemu.

Outsourcing charakteryzuje się tym, że firma zewnętrzna, albo specjalista, który świadczy usługi, posiada pełną decyzyjność odnośnie wykonywanej przez siebie pracy. Dla zlecającego zazwyczaj ważny jest ostateczny efekt i odpowiednie wywiązanie się z umowy. Nie wnika on więc w pracę i sposoby wykonywania działań. To tak zwany outsourcing kompetencyjny.

Kobieta w recepcji
Źródło: Pixabay

Outsourcing kapitałowy i kontraktowy

Ze względu na rodzaje, wyróżniamy dwie podstawowe formy outsourcingu. Jest to outsourcing kapitałowy i kontraktowy. Rodzaj kapitałowy to działania polegające na wydzieleniu z danej firmy funkcji dla spółki córki. Ta spółka przejmuje zadania przedsiębiorstwa macierzystego w danym zakresie i obszarze. Firma córka podlega niejako przedsiębiorstwu macierzystemu, stąd ten rodzaj outsourcingu określany jest także jako wewnętrzny.

Outsourcing kontraktowy zaś, to po prostu zlecanie działań, zadań i funkcji podmiotom zewnętrznym, w żaden sposób nie związanym z przedsiębiorstwem. Ten drugi typ jest bardziej powszechniejszy i częściej stosowany, ale ten pierwszy również ma swoich zwolenników. Trzeba przy tym pamiętać, że aby ten pierwszy doszedł do skutku, firma musi posiadać tak zwana „córkę”.

Outsourcing zagraniczny i transgraniczny

To kolejny rodzaj rozróżnienia. Oba te typy najczęściej stosowane są przez przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych. Te kraje oddają niektóre swoje działania krajom rozwijającym się, gdzie koszty produkcji zazwyczaj są znacznie niższe. Oba takie kraje czerpią wówczas korzyści ze współpracy. Outsourcing zagraniczny to przejmowanie niektórych zadań i funkcji przez dalsze lokalizacje, np. do Chin lub Afryki. Transgraniczny to zaś powierzanie działań krajom, które leżą bliżej danego przedsiębiorstwa, które te zdania zleca. Może również wyróżnić tak zwany onshore outsourcing, w którym oba kraje są wysokorozwinięte, jednak zleceniobiorca, przekazuje wykonanie działań do krajów rozwijających się.

Outsourcing funkcjonalny

Ten rodzaj outsourcingu zajmuje się zdjęciem z przedsiębiorstwa zlecającego ciężaru wykonywanych zadań. Zazwyczaj jest to obszar działań, które nie należą do podstawowych działalności firmy. To rodzaj współpracy, umożliwiający przekazanie niektórych funkcji specjalistom z konkretnego zakresu. Ten rodzaj outsourcingu ma za zadanie zmniejszyć obciążenie organizacyjne i kosztowe, które leży po stronie przedsiębiorstwa zlecającego.

Czym powinna charakteryzować się firma outsourcingowa

Firma outsourcingowa to z pewnością ogromna wygoda dla przedsiębiorstw zlecających. Trzeba jednak pamiętać, że wybór firmy outsourcingowej zawsze powinien być przemyślany. Warto wybrać taką o dobrej renomie, sprawdzoną albo poleconą. Najlepiej taką, która istnieje na rynki przynajmniej od kilku lat.

Firma outsourcingowa powinna mieć doświadczenie w realizacji podobnych zleceń i działań. Zakres działań dotyczący usług niepoliczalnych powinien być raportowany. Jeśli więc współpraca nie kończy się potrzebnym raportem, a firma zewnętrzna zasłania się tajemnicą, to przedsiębiorstwo zlecające powinno jak najszybciej wycofać się ze współpracy. W niektórych sektorach ważne jest również ubezpieczenie i jego wysokość. Współpraca powinna być transparentna.

Napis 100% na tablicy
Źródło: Pixabay

Przykłady

Poniżej zostały przedstawione przykłady działań outsourcingowych. Należy pamiętać, że to bardzo ogolne dziedziny, a każda z nich może być jeszcze podzielona przez firmy zlecające na drobniejsze działania:

 • pozyskiwanie i analiza informacji,
 • informatyka, specjaliści IT, programiści,
 • zewnętrzny wywiad biznesowy,
 • proces rekrutacji, HR,
 • transport i magazynowanie,
 • kadry i płace,
 • księgowość,
 • reklama i marketing,
 • strategia,
 • handel i sprzedaż,
 • utrzymanie ruchu,
 • usługi magazynowe,
 • szkolenia i kształcenie,
 • troska o ekologię.